World Wide Web (WWW, Web)

 

 1. World Wide Web (Web) Nedir?
 2. HTTP ve HTML Nedir?
 3. URL Nedir?
 4. Web ile bu kadar farklı veri yapıları nasıl bir arada kullanılabilir?
 5. Web Sayfası nedir?
 6. Web servislerine nasıl erişilir? Popüler Web Listeleyici Programlar hangileridir?
 7. Web üzerinde ne tip bilgilere ulaşabilirim?
 8. Web ile erişilebilecek bilgilerin yeraldığı bir katalog var mı?
 9. Web üzerindeki "yeni eklenmiş" linkleri/bilgileri görebilir miyim?
 10. Bir Web sayfasına bağlandığımda bilgisayarıma virüs geçebilir mi?
 11. Web ile Gopher ve WAIS arasında ne gibi farklar vardır?
 12. Web üzerinden nasıl FTP yaparım?
 13. Web üzerinden USENET haberlerini nasıl okuyabilirim?

1. World Wide Web Nedir?

WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper ortam sistemidir. Hiper ortam, bir dökümandan başka bir dökümanın çağırılmasına (navigate) olanak sağlar (iç içe dökümanlar). Bu ortamdaki her veri (object), başka bir veriyi çağırabilir (link). Link, aynı döküman içinde başka bir yere olabildiği gibi, fiziksel olarak başka bir yerde (internet üzerindeki herhangi bir makinada) de olabilir. Bütün bu farklı yapıdaki veriler uygun bir standart ile bir arada kullanılıp bir Web Listeleyicisinde (Web Browser) görüntülenebilir. Web'in diğer bir işlevi de, öteki bazı internet servislerini kendi içerisinde barındırmasıdır (ftp, gopher, news, wais gibi).

Web uygulamaları (Web sayfaları),Web Listeleyicilerinde (Browser, Gezgin, Tarayıcı) görüntülenir. Web sayfaları, başka sayfalara ve değişik türden verilere hiper linkler içermektedir. Buralara fare ile tıklayarak, başka sayfalara, oradan da başka sayfalara geçeriz. Bu aslında çok basit bir bilgiye ulaşım modeli. Web Sistemleri, kullanılan platformdan bağımsızdır. Bir Macintosh, Pc ya da Unix Web Listeleyicisi aynı sayfaları, aynı şekilde alırlar. Sayfaların alındığı Web Servisleri de farklı bilgisayar platformlarında olabilir. Web Listeleyicileri ve Web Servis Sağlayıcı Ortamlar hemen hemen tüm dünyada her yerde vardır ve global olarak kullanımları üstel bir şekilde artmaktadır.

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse :
bulletHerşeyden önce Web, açık bir sistem. Platform, bilgisayar, işletim sistemi vb bağımlı değil.
bulletWeb üzerinden pek çok bilgi kaynağına kolayca erişilebilir.
bulletWeb uygulamaları geliştirmek ve bunları kullanıma sunmak çok kolay. Çoğu durumda, uzmanlık gerektirmiyor ve fazla bilgisi olmayan birisi bile Web sayfaları dizayn edip kullanıma sunabilir.
bulletWeb ortamları artık son derece dinamik. Java ve ActiveX kullanarak, tamamen konfigüre edilebilir client (istemci) uygulamaları geliştirmek mümkün. Java kullanarak, söz gelimi bir firma, ürün tanıtımları için, dinamik bir şekilde kendiliğinden oluşan uygulamalar yaratabilir ve sayfa içerikleri kendiliğinden değişebilir.Bir kullanıcı, isteğine bağlı bir şekilde, bağlandığı bir veri tabanından bilgileri istediği gibi farklı gruplarda isteyebilir (client side corporation).
bulletAranılan bilgilere, birtakım tarama mekanizmaları (Search Engines) sayesinde kolayca ulaşılabilir.

Klasik Web tanımı böyle. 1996'dan sonra, Web'in başka bir işlevi daha ortaya çıktı : Web aslında bir işletim sistemi!! Birbirine bağlı bilgisayarlar arasında veri paylaşımı için kuralları olan, iyi bir grafik ara birimli bir işletim sistemi. Şu an bile, Web arayüzü ile, sabit diskimizdeki dosyalar arasında gezinebiliriz. Tıpkı, başka bilgisayarlardaki sayfalar arasında gezindiğimiz gibi. Web arayüzlü işletim sistemleri konusunda ciddi araştırmalar var.

2. HTTP ve HTML Nedir?

Web'in en ilginç yönlerinden biri de çok basit olmasıdır. Bir Web dökümanına ulaştığımızda herşey 4 ana fazda gerçekleşir: (1) Bağlantı (2) Ne istediğimizin web servisineiletilmesi (3) Cevap (4) ilgili sayfaya yapılan bağlantının kesilmesi. Bu ana safhalar, web üzerinde iletişimin kurallarını tanımlayan bir protokolü oluştururlar. Bu protokole de, Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) denir. Bağlantı safhasında, web erişiminde kullanılan bir web listeleyici (browser, web client), ilgili bilginin olduğu web servisine bağlanır. Bu servislere HTTP servisleri de denir. Bağlantı sağlandıktan sonra web istemci programımız http servisine "ne istediğini" bildirir. Bu "istek",ileride görüleceği gibi, "http", "ftp", "e-mail" gibi bazı protokol kurallarını içerir ve bu işlemlere genel olarak "navigate" de denir. Bu isteği alan http servisi de, istediğimiz işlemi yapar ve cevabı bize gönderir. Biz de gelen cevabı webistemci programımızda görürüz. Eğer istek gerçekleştirilemiyorsa bir hata mesajı ile karşılaşırız. Son safhada ise, http servisine yaptığımız bağlantı kesilir.

Web Listeleyicileri, "navigate" işlemini HTML (Hyper Text Markup Language) denen bir programlama dili yorumlayıcısı kullanarak yaparlar. HTML, ana hatları SGML (Standard Generalized Markup Language) ile belirlenmiş bir döküman formatlama dilidir. Bu dil, daha çok, yazılı bir dökümanı formatlamak ve bir objeden başka bir objeye linkler sağlamak ile ilgili komutlar içerir. HTML, HTTP ve ilgili diğer protokolleri kullanabilmek için renkli ve güzel kullanıcı arayüzleri hazırlamamızı olanaklı kılar. En son standart, HTML 3.2 'dir (1997 başı). HTML ve Web'in gelişimi ve standartlar ile ilgili her türlü bilgi WWW Consortium, http://www.w3.org/pub/WWW adresinden alınabilir.

Son yıllarda, HTML içinde, salt döküman formatlama dışında işler yapan CGI, Java, JavaScript gibi unsurlar da kullanılmaktadır. Ayrıca, 2.0'dan sonraki sürümlerde, tablo kullanımı, doldurulabilir form kullanımı, frame vb gibi pek çok yenilik göze çarpmaktadır.

3. URL nedir?

URL (Unform Resource Locators), Web Browser'lar içinden bir web servisine ya da diğer bazı internet servislerine yönlendirme yapılabilmesini sağlayan bir komut formatıdır. URL'ler bir bakıma, internet üzerinde erişebileceğimiz servisleri belirtmek, tanımlamak için kullandığımız adreslerdir. Web Browser içinden 'Open URL' ya da 'Open Location' şeklinde bir seçenek üzerinden uygun URL satırları verilerek, Web, FTP, news, gopher, wais, telnet erişimi yapılabilir. unix için lynx kullanarak, bu URL'ler bir parametre gibi verilir (lynx <URL satırı>) ya da ilk sayfadan GO seçilir. URL satırlarının genel formatı :

<servis>://<adres>[:port_numarası]/<dizin>/dosya_adı

şeklindedir. <servis> yerine web için http; gopher için gopher; wais için wais; haber grupları için news; telnet için telnet yazılmalıdır. Aşağıda bazı örnek kullanımlar gösterilmiştir.

Web Erişimi : http://www.tubitak.gov.tr/form/index.html ; http://www.metu.edu.tr/METU/CC/OL/atlas.html http://www.itu.edu.tr http://www.itu.edu.tr/FAC/AER/AER/AER.HTML

Gopher : gopher://gopher.itu.edu.tr:70/11/inet-turkey ; gopher://gopher.bilkent.edu.tr

News : news:comps.os.linux

FTP : ftp://ftp.metu.edu.tr/pub/mirrors/cica/winsock (anonymous FTP) ; ftp://akgul:xxx@info.bilkent.edu.tr (xxx yerine sifre gelmeli) (ftp için, file://... şeklinde bir kullanım da mümkün).

Netscape Navigator, msie gibi bazı programlar, web adreslerini, http:// ön eki yazmadan da kabul etmektedirler.

URL satırlarına dikkat edilirse, http, gopher, news ve ftp şeklinde tanıtıcı kelimeler URL satırlarının başına gelmektedir. Bunlar, bağlanılacak servise yapılacak bağlantı türünü (ftp, telnet, web gibi) belirtir. //'dan sonra gelen ise, bağlanılacak makina adı ve istediğimiz bilginin dizin/dosya adı bilgisidir.

Web erişiminde, browser tarafından görüntülenen hiper ortam dosyalarının uzantısı .html ya da htm'dir. Eğer browser tarafından listelenecek html döküman ismi verilmezse, o web servis sağlayıcısına ait ilk giriş sayfası gelir. Buradan uygun linkler takip edilerek istenilen bilgilere kolayca ulaşılabilir. gopher erişiminde de eğer sadece gopher servis sağlayıcısının adresi verilmişse karşımıza o servisin Ana Gopher Menüsü çıkacaktır.

4. Web ile bu kadar farklı veri yapısı nasıl bir arada kullanılabilir?

Web sistemlerine erişimi sağlayan programlar (Web Listeleyicisi, Browser) artık çoğunlukla grafik tabanlıdır (GUI) ve çoklu hiper ortamı oluşturan bileşenler (linkler) üzerine gelip fare ile bir kere tıklatma ile ilgili veriler ekranda görüntülenir. Hiper dökümanlar bazı anahtar kelimeler ya da cümleler ile birbirlerine bağlıdır. Ekrana gelen bir döküman içinde başka dökümanlara, ya da internet üzerindeki başka bilgisayarlardaki dökümanlara linkler varsa bu kısımlar normal yazıya göre daha farklı renkte, tarzda görünür. Bu alanlara fare ile tıklamak ilgili bilgiyi ekrana listelemek için yeterlidir. Gelen bilgi üzerinde de başka verilere/dökümanlara linkler olabilir. Hiper dökuman olarak hazırlanan dosyaların uzantısı ".htm" ya da ".html" dir.

Burada önemli nokta, kullanıcı, her bir verinin/dökümanın tam olarak nerede olduğunu bilmek zorunda değildir. Yukarıda anlatıldığı gibi, dökümanlara linkler olabileceği gibi resimlere, hareketli görüntülere (film), ses dosyalarına, resimlere de linkler olabilir. Önemli diğer bir nokta da, link olunan döküman aynı merkezde olmayabilir, aksine dünyanın diğer ucunda internete bağlı başka bir bilgisayarda da olabilir. Web Listeleyicileri bilgilerin e-mail ile başka kullanıcılara aktarılmasına olanak ta tanırlar.

Web Sistemlerinin en önemli işlevlerinden birisi de, FTP, News, Gopher gibi diğer bazı servislere doğrudan erişim sağlamalarıdır.

5. Web Sayfası nedir?

Web istemcisinin (Netscape, lynx, msie gibi), bir Web Servisine bağlandıktan sonra tek seferde transfer ettiği kompozit tüm verilerden oluşan html sayfasıdır.. Bu sayfadaki bilgiler kompozittir, çünkü hem grafik/resim bilgileri, hem normal text, hem ses, hem başka merkezlere ve başka dökümanlara linkler olabilir. Bu, o web servisinin bağlandığımızda gelen ilk sayfası ise, "home page" olarak da adlandırılır. home page'ler için dosya adı genellikle "default.html" ya da "index.html" olmaktadır. Aşağıdaki şekilde, Bir web sitesi ve içindeki hiyerarşik hiperlink mimarisi görülmektedir. Burada, hiperlinkli her bir döküman, yukarıda tanımını yaptığımız veri yapılarından herhangi birisi olabilmektedir.

6. Web servislerine nasıl erişilir? Popüler Web Listeleyici programlar hangileridir?

Web servislerine "Web Browser" (Web Listeleyicisi) adı verilen kullanıcı ara birim programları ile erişilir. 1994'ün sonlarıda en popüler ve yaygın kullanımı olan Web Browser Mosaic idi. Bu yüzden Web denildiğinde Mosaic akla gelirdi. Mosaic, NCSA'da (National Center for Supercomputing Applications) geliştirilen bir Web Browser'dir ve hala kullanılmaktadır. Mosaic'i pek çok ortamda bulmak mümkündür(windows/unix/mac/). Mosaic programını geliştiren kişiler daha sonra NCSA'dan ayrılıp aynı işi yapan daha güçlü ve kullanımı iyi ticari bir yazilım geliştirmeye başladılar. Bu programın adı Netscape Navigator. Netscape'in ilk sürümü (1.0) 1994 sonlarında çıktı. Netscape'in dışında NCSA'dan lisanslı 4 Mosaic türevi vardır. Yarica Einet'in geliştirdiği Mac ve Windows ortamı için MacWeb, WinWeb, Windows altında çalışan Cello, X11 altında çalışan, Chimera, VIOLA, Midas, Unix ve VMS vt100 altında ve DOS'da calışan Lynx, VM'lerde Albert gibi yazılımlar vardır. W30'un geliştirdiği arena daha gelişkin bir browser olmayı hedeflemektedir.

Netscape, şu an için, pek çok platformda desteklenen (win3.1/win95/nt,unix,mac,linux) ve en yaygın kullanılan Web Listeleyicisidir. 2.x ve 3.x sürümleri Normal ve Gold olmak üzere iki türlü çıkar. Gold sürümlerinde bir Web Editör (HTML ile Web sayfası hazırlamak için) vardır. 1997 Ekim sonu itibarıyla son sürümü 4.03 tür.. Java/JavaScript, HTML 3.2 ve 4.0, tablolar, frame-ler, animated gifs vb gibi pek çok modern özellikler içerir. Bu yeni 4.0 sürümünde, Netscape Composer (html editörü), Netscape Messenger (e-posta programı), Netscape Collabra (News Programı), ve Netscape Conference ile Navigator Communicator (Navigator) birlikte gelmektedir. Özellikle e-posta modülü bir hayli iyileştirilmiş. Modüllerin birbiriyle olan entegrasyonu da iyi. Netscape Communicator paketi ile ücretsiz dağıtılan bir başka ürün de Netcaster. Netcaseter'in yaptığı, istediğiniz içerikteki haberleri sizin adınıza internetteki haber sitelerinden belli aralıklarla alıp bilgisayarınıza getirmek, bunları organize etmek ve size sunmak. Son 4.0 sürümünün, Netscape, public domain/shareware bir yazılımdır. Kişisel kullanımlarda ücretsizdir. Ticari kullanımı lisans ücretine tabidir. http://home.netscape.com 'dan hem en yeni sürümü, hem de genel kullanım ile ilgili daha ayrıntılı bilgi alınabilir.

Yeni nesil web listeleyicilerinin (Netscape ve MSIE) sundukları önemli bir özellik te, haber amaçlı değişik sitelerdeki bilgileri otomatik olarak bilgisayarımıza yükleyen ve "Push" teknolojisi adı verilen ilave bileşenlerle donanmış olmalarıdır. Bu bileşen Netscape için Netcaster; MSIE için ise "Active Channel" adını almaktadır.

1995'in ortalarında, Microsoft, Mosaic tabanlı bir Web Listeleyicisi çıkardı : Microsoft Internet Explorer. Ilk çıkan sürüm, msie 2.0, ortalama bir mosaic taklidi web listeleyicisini geçemedi. 1996 Ağustos'ta çıkan 3.0 sürümü, Netscape ile karşılaştırılabilecek kadar iyi özellikler içermektedir. 3.0 sürümü ile, Microsoft, ActiveX teknolojisini de tanıtmıştır. Program, windows95/nt ve Macintosh ortamlarında çalışmaktadır. Kullanım ücretsizdir. (Freeware). 1997 Eylül sonunda ise, Microsoft MSIE'nin yeni 4.0 sürümünü çıkardı. Bu sürümün en dikkat çeken tarafı, windows95/nt masa üstü ile entegre olması. Böylece, sanki bir dosya yöneticisi ile diskinizde dolaşıyor gibi internet'te de dolaşabiliyorsunuz. Ayrıca, bu sürümle birlikte, Netcaster'a benzer işler yapan bir push teknolojisi olan "Active Channels" da geliyor. MSIE 4.0, şu an win'95/nt altinda çalışıyor. Mac PowerPC sürümünün de çıkacağı söyleniyor. Başka platformlar için (unix, os/2 vb) bu ürünün bir sürümü yok. Msie hakkında daha geniş bilgi, http://www.microsoft.com 'dan ilgili linkler takip edilerek alınabilir.

Netscape ve Microsoft'un Web piyasasına hakim olma savaşı tüm hızıyla sürmekte. Bu, 1980 ve 90'lı yıllardaki işletim sistemleri savaşına benzese de, aralarında çok önemli ve enteresan bir fark var: Tüm Listeleyiciler (Browser) ve Web Servisleri, kim geliştirirse geliştirsin, Internet protokol ve standartları kullanılarak yapılıyor. Yani, platform ortak ve ortaya çıkan farklı ürünler -ister istemez- birbirlerine, büyük oranda, uyumlu. Öte yandan, Netscape, Temmuz 1997'de, "Aurora" isminde bir ürün geliştirdiğini duyurdu. Bu ürünün, Browser ile desktop arasindaki entegrasyonu sağlayacağı söyleniyor.

Değişik platformlar için web bazı web listeleyicileri şunlardır :
bulletAmiga
bulletLynx Browser : http://www.fhi-berlin.mpg.de/amiga/alynx.html
bulletNCSA Mosaic : http://www.omnipresence.com/amosaic/2.0
bulletMacintosh
bulletNetscape :http://www.netscape.com
bulletMicrosoft Internet Explorer : http://www.microsoft.com
bulletNCSA Mosaic: ftp.ncsa.uiuc.edu/Mac/Mosaic
bulletMS-DOS
bulletDosLynx : ftp://ftp2.cc.ukans.edu/pub/WWW/DosLynx/
bulletMS-Windows 3.1/95/NT
bulletNetscape :http://www.netscape.com
bulletMicrosoft Internet Explorer : http://www.microsoft.com
bulletNCSA Mosaic: ftp.ncsa.uiuc.edu/PC/Windows/Mosaic
bulletOpera : http://tucows.raksnet.com.tr/tucows/window95.html (ana menüden Web Browsers'ı seçin)
bulletAriadna : http://tucows.raksnet.com.tr/tucows/window95.html (ana menüden Web Browsers'ı seçin)
bulletOS/2
bulletNetscape :http://www.netscape.com
bulletOS/2 Warp için (3.0 ve sonrası) kendi browser'ı geliyor.
bulletIBM OS/2 Web Explorer : ftp://ftp01.ny.us.ibm.net/pub/WebExplorer/
bulletUNIX
bulletLynx : http://www.w3.org/hypertext/WWW/Lynx/status.html
bulletNetscape : http://www.netscape.com

7. Web üzerinde ne tip bilgilere ulaşabilirim?

Teorik olarak herşeye!!!. Web, Internet üzerinde bilgilerin sunulduğu en büyük ortamdır ve biryerlerde, bir makinada, sizin aradığınız konu ile ilgili birşeyler de muhtemelen vardır. Insanların internet kullanma oranları arttıkça ulaşabileceğimiz bilgiler de artacak ve çeşitlenecektir.

8. Web ile erişilebilecek bilgilerin yeraldığı bir katalog var mı?

Web üzerinde çalışan arama/sorgulama mekanizmaları ile istediğiniz bilgilere kolayca ulaşmanız olası. Bunun dışında, Web üzerindeki bilgilerin konulara göre bölündüğü ve sıkça güncellenen bir kütüphane servisi var : Web Virtual Library (http://www.w3.org/hypertext/DataSources/bySubject/Overview.html). Burada, kütüphane kataloğu tarar gibi, konu başlıkları üzerinden giderek ilgili linklere ulaşabilirsiniz. Bu servis, W3 Consortium (http://www.w3.org) tarafından düzenlenmektedir.

9. Web üzerindeki "yeni eklenmiş" linkleri/bilgileri görebilir miyim?

comp.infosystems.www.announce Usenet haber grubunda, Web üzerindeki yeni bilgi kaynakları ve sitelerinin duyuruları yapılmaktadır. Buradan öğrenmek mümkün. Ayrıca, comp.internet.net-happenings haber grubu da, internet ile ilgili genel duyuruların yapıldığı bir ortamdır. Doğrudan Web Listeleyicilerindeki menü sisteminden "What is New" (Netscape için) ve "What is New with the NCSA Mosaic" (Mosaic için) gibi yerlerden de birtakım "yeni kaynaklara" ulaşmak mümkün.

Ayrıca, http://newtoo.manifest.com (What's new too!) servisini kullanarak, yeni eklenen linkler ile ilgili bazı bilgiler bulabilirsiniz. http://www.news.com (News Com) da, ilginç ve yeni siteler bulabileceğiniz bir yer.

10. Bir Web sayfasına bağlandığımda bilgisayarıma virüs geçebilir mi?

Hayır, hiç bir şekilde bir web sayfasına bağlandığınızda makinanıza virüs geçemez. Ancak, web ile aldığınız programları alır almaz çalıştırırsanız, (özellikle güvenemediğiniz sitelerden aldığınız programlar) eğer o program virüslü ise, makinanız virüs kapabilir. Bu yüzden, güvenemediğiniz yerlerden, "exe(cutible)" dosyaları (programlar) web ile alırken dikkatli olmak lazım; hemen çalıştırmayın.

web ile dökümanları, resimleri vb listelemenin tehlikesi yoktur.

11. Web ile Gopher ve WAIS arasında ne gibi farklar vardır?

He üçü de, bir servisten aldığı bilgileri, kullanıcıya sunan sistemlerdir. Bu sistemler, verileri işleyişlerindeki farklılıklar ile birbirlerinden ayrılırlar. Daha sonra görüleceği gibi, Gopher sistemlerinde karşılaştığımız veriler bir menü sistemi, bir döküman, bir indeks dosyası, ya da bir telnet uygulamasıdır. WAIS'te, herşey bir indekstir ve seçilen her indeks için bize bir döküman gelir. Web ise, herşey, hiperlink'tir ve bu linkler üzerinde tarama yapılabilir. Bu haliyle Web, gopher ve wais'i kapsar. Söz gelimi, bir gopher menüsü, web için, bazı adreslere linkler bulunduran sıradan bir liste gibidir. Web, bütün bunların ötesinde, her türlü veri grubuna linkler oluşturabilir ve çok daha fazla fonksiyoneldir. Gelişmeye daha açıktır.

Gopher ve wais sistemleri, yavaş yavaş yerlerini web sitemlerine ve bunların üzerinde çalışan arama sistemlerine (web search engines) bırakmaktadır.

12. Web üzerinden nasıl FTP yaparım?

URL satırını uygun vererek hem anonymous ftp hem de normal FTP yapmak mümkün. Böyle bir URL satırının genel formatı : ftp://user:pw@adress:port_no/<directory_bilgisi>

şeklindedir. port_no verilmezse 21 olarak alınır (FTP port). user:pw verilmezse, bu, anonymous ftp demektir. Aşağıdakiler örnek URL'lerdir. ftp://oak.oakland.edu ftp://gokcol:****@sariyer.cc.itu.edu.tr/win95/xxx (**** yerine şifre gelmeli)

Eğer Web Listeleyicileri üzerinden FTP yapma imkanınız varsa, bunu normal FTP'ye tercih edin. Web ara birimli FTP'lerde, bağlandığımız bilgisayardaki dizin ve dosya bilgileri standart gopher menüleri şeklinde gelir. Çoğunlukla, mouse hareketleri ile dosya aktarımı/dizin değiştirme gibi temel komutlar icra edilir. Kullanımı çok kolaydır.

13. Web üzerinden Usenet haberlerini nasıl okuyabilirim?

usenet haberlerine web üzerinden (news:news-servisi-adı/grup-adı) şeklindeki bir URL formatı ile erişilebilir. Bunun yanında, news okuma sistemleri, Netscape ve Msie gibi listeleyicilerin ayrılmaz parçaları olmuşlardır. Söz gelimi, Netscape için, Window menüsünden, "Netscape News" seçilerek news okunabilir. Tabii, önce gerekli konfigürasyonların yapılması gerekir

 

Webdersanesi